DOÇENT KÖKSAL APAYDINLI
ORDU ÜNİVERSİTESİ/MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ/ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/PİYANO VE GİTAR ANASANAT DALI/ (Araştırmacı ID : 21387) - (ORCID : 0000-0003-1977-8384) koksalapaydinli@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Alan Eğitimi

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2006-2010
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR)
  Genel lise öğrencilerinin kural dışı davranış gösterme eğilimleri ile müzik eğitimi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Ankara ili örneği)
 • 2004-2006
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölümü öğrencilerinin müziksel işitme-okuma-yazma dersinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri
 • 1989-1993
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ