DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HIZIR HACIKELEŞOĞLU
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 234411) - (ORCID : 0000-0001-7831-0090) hizirhacikelesoglu@odu.edu.tr

İlahiyat Temel Alanı Felsefe ve Din Bilimleri

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2015-2020
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)
  Ebeveyn tutumları ve kişilik özelliklerinin tanrı tasavvuru ile ilişkisi üzerine bir araştırma
 • 2012-2015
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİN SOSYOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)
  Of-Çaykara bölgesi İslam âlimlerinin din anlayışı
 • 2008-2012
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ