DOÇENT HATİCE ÇUBUKCU
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TASAVVUF ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 30928) - (ORCID : 0000-0001-2345-6789) haticecubukcu@odu.edu.tr

İlahiyat Temel Alanı Temel İslam Bilimleri

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2004-2010
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)
  Ebû Talib el-Mekkî ve Ebû Hamid Muhammed el-Gazalî'de muhabbet anlayışı
 • 2004-2004
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
  Tasavvuf hareketi içinde yer alan bayan mutasavvıflar (h.I-V./h.VII-XI.yüzyıllar)
 • 1993-1998
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ