PROFESÖR FATİH ÜNAL
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 137631) - (ORCID : ) fatihunal@odu.edu.tr

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Genel Türk Tarihi

 • Öğrenim Bilgisi
 • 1997-2000
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ (DR)
  Kazakistan’xxın Rus işgaline uğraması ile Türkiye’xxnin birinci Dünya Harbi sonunda uğradığı işgalin mukayesesi: Sultan Kenesarı ile Atatürk’xxün verdiği mücadeleler
 • 1992-1995
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ (YL) (TEZLİ)
  Kürt meselesinin ortaya çıkışı (II. Meşrutiyet Dönemi)
 • 1988-1992
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ