DOÇENT AYŞE PUL
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 105198) - (ORCID : ) aysepul@odu.edu.tr

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Yeniçağ Tarihi

 • Akademik Görevler
 • 2016-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  TARİH BÖLÜMÜ

 • 2010-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  TARİH BÖLÜMÜ

 • Öğrenim Bilgisi
 • 1997-2004
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
  Girit savaşı ile ilgili bir Türk kaynağının tahlili (TTK Kütüphanesinde bulunan Girid fethi tarihi başlıklı yazma)
 • 1991-1995
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YENİÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)
  H. 1151-1154 tarihli şer'iyye siciline göre 18. yy'da Isparta'nın sosyo-ekonomik ve idari yapısına dair bir araştırma
 • 1986-1990
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ