ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ASLINUR ÖZCAN KOCABEY
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/OSMANLI TÜRKÇESİ VE İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 264604) - (ORCID : 0000-0002-6978-6676) aslinurozcan@odu.edu.tr

İlahiyat Temel Alanı Türk İslam Edebiyatı

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2023-
 • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • 2017-2023
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK İSLAM EDEBİYATI (DR)
  Türk Edebiyatında Faziletnâmeler ve Seyyid Alâeddin'in Cevâmi'u'l-Fezâil fî Mesâcidi'l-Kabâil'i (Metin-İnceleme)
 • 2015-2022
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • 2014-2016
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK-İSLAM EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
  Abdurrahman Sâmî Efendi'nin Kenzü'l-Ârifîn adlı eseri
 • 2009-2014
 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ