VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÜZEYİR SÜĞÜMLÜ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 261568) uzeyirsugumlu@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Türkçe Eğitimi

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2019 ASENA ERASLAN Kümeleme Tekniğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Sözcük Dağarcığına ve Kullanımına Etkisi: Bir eylem Araştırması Devam Ediyor

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ