VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOÇENT TALİP ÖZTÜRK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 50557) talipozturk@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Alan Eğitimi

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2017 ÖMER KALAFATCI Hayat bilgisi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Ordu ili örneği) Tamamlandı
2017 ZEYNEP SUDE ÖZKAN Hayat bilgisi ders kitaplarındaki metin ve görsellerin değerler açısından incelenmesi Tamamlandı
2017 AHMET ÖĞRETEN Sosyal bilgiler öğretim programındaki temel becerileri kazandırmada ilkokul 4.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı içeriğinin yeterliliğine ilişkin öğretmen görüşleri Tamamlandı
2017 DEMET SARI İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yöntemi kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, tutumlarına ve öğretimin kalıcılığına etkisi Tamamlandı

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ