VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOÇENT EROL TAŞ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/ (Araştırmacı ID : 47070) eroltas@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Alan Eğitimi

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2017 KÜBRA SİNANOĞLU Kavram karikatürleri ve kavramsal değişim metinlerinin 6. sınıf öğrencilerinin bilişsel yüküne, akademik başarısına ve kalıcılığına etkisi Tamamlandı
2017 SİBEL BAŞOĞLU Klasik ve teknoloji destekli tanılayıcı allanmış ağaç tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına, kavram yanılgılarına ve bilişsel yüklerine etkisi Tamamlandı
2015 SİBEL BAŞOĞLU Klasik ve Teknoloji Destekli Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniğinin Öğrencilerin Bilişsel Gelişimine, Kavram Yanılgılarına ve Kalıcılığına Etkisi Devam Ediyor
2015 KÜBRA SİNANOĞLU Kavram Karikatürleri ve Kavramsal Değişim Metinlerinin Öğrencilerin Bilişsel Gelişimine, Kavram Yanılgılarına ve Kalıcılığına Etkisi. Devam Ediyor
2015 EBRU GÖKLER Madde ve ısı ünitesinde tam öğrenme modelinin tamamlayıcı yaklaşımına göre geliştirilen teknoloji destekli materyalin öğrenci üzerindeki etkinliğinin araştırılması Tamamlandı
2013 HÜLYA ALTUNBEY Web destekli yapılandırılmış gridlerin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi Tamamlandı
2012 NAZLI SEVDA GÜRER Beyin temelli öğrenme kuramına göre geliştirilen bir web destekli fen ve teknolojı materyalının öğrenciler üzerindeki etkililiğinin araştırılması Tamamlandı
2010 MURAT ÇETİNKAYA Canlıların sınıflandırılması konusu için web destekli kavram haritaları ve anlam çözümleme tablolarının öğrenme üzerindeki etkisinin araştırılması Tamamlandı
2010 SERKAN ÖZKAN İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi için web tasarımlı bir öğretim materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi Tamamlandı
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2018 EVŞEN AYMEN PEKER 5. sınıf "Canlılar dünyasını gezelim ve tanıyalım" ünitesinin klasik eğitsel oyunlar ve teknoloji destekli eğitsel oyunlarla öğretiminin değerlendirilmesi Tamamlandı
2018 MÜBECCEL YALÇIN Fen bilgisi eğitiminde ARCS motivasyon modeli kullanılarak hazırlanan bir eğitim yazılımının öğrenme üzerine etkilerinin araştırılması Tamamlandı
2016 NİLAY ŞENER Fen öğretiminde purdue modeline dayalı geliştirilen rehber materyalin bazı değişkenler üzerine etkisi Tamamlandı
2015 MURAT ÇETİNKAYA Fen eğitiminde web destekli ve etkinlik temelli ölçme ve değerlendirmenin öğrenme üzerine etkisi Tamamlandı

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ