VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOÇENT YILMAZ ÇİFTCİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/YETİŞTİRİCİLİK VE BALIK HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 41103) yciftci@odu.edu.tr

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Su Ürünleri

1 Ülkesel Su Ürünleri Islah ve Yetiştiriciliği Projesi Mavruşgil Sciaena umbra ve Kötek Umbrina cirrosa Balıklarının Biyo ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması Su Ürünleri Merkez Araş Enst Müd TRABZON
  ARAŞTIRMA PROJESİ   Tamamlandı  
2 Mersin Balıkları Populasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması Su Ürünleri Merkez Araş Enst Müd TRABZON TAGEM HAYSÜD 2006
  ARAŞTIRMA PROJESİ   Tamamlandı  
3 Türkiye de Kahverengi Alabalık Salmo trutta L Populasyonlarının Genetik Yapısının Belirlenmesi Su Ürünleri Merkez Araş Enst Müd TRABZON TAGEM HAYSÜD 2001 09 03 08
  ARAŞTIRMA PROJESİ   Tamamlandı  
4 Karadeniz de Kalkan Balığı Psetta maxima Yetiştiriciliği Kalkan Balığının Tank ve Kafeslerde Büyütülmesi Su Ürünleri Merkez Araş Enst Müd TRABZON
  ARAŞTIRMA PROJESİ   Tamamlandı  
5 The Fish Culture Development Project in the Black Sea Karadeniz de Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi Japan International Corporation Agency Japonya Uluslar arası İşbirliği Ajansı ve Su Ürünleri Merkez Araş Enst Müd TRABZON
  DİĞER   Tamamlandı  
6 Karadeniz de Çipura Balığı Yetiştiriciliği Su Ürünleri Merkez Araş Enst Müd TRABZON TAGEM IY 96 12 1 003
  ARAŞTIRMA PROJESİ   Tamamlandı  
7 Ekonomik Deniz Ürünleri Araştırma Projesi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Trabzon TAGEM IY 96 17 3 001
  ARAŞTIRMA PROJESİ   Tamamlandı  
8 Türkiye deki deniz hıyarlarının Holothuria tubulosa Holothuria polii Holothuria mammata Holothuria sanctori Stichopus regalis genetik yapısının mtDNA sekans analizi ile belirlenmesi
  BAP   Devam Ediyor  
9 Türkiye Denizlerinde Yaşayan Scombridae Türlerinin DNA Barkodlaması
  BAP   Devam Ediyor  
10 Türkiye de Yayılış Gösteren Kababurun Chondrostoma Agassiz 1835 Teleostei Cyprinidae Cinsinin Taksonomik Revizyonu
  TÜBİTAK PROJESİ   Devam Ediyor  
11 Ekonomik Öneme Sahip Chelon Labrosus Risso 1826 Liza Ramada Risso 1826 ve Mugil Cephalus L 1758 Populasyonlarının Genetik Yapısının mtDNA Polimorfizm Yoluyla Belirlenmesi
  TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
12 Van Gölü Havzası İnci Kefali Chalcalburnus tarichi Pallas 1811 nin Popülasyon Genetiği Filogenetik ve Filocoğrafik Yapısının Genetik Yöntemlerle Analizi
  TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ