VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SERKAN SAYGUN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/YETİŞTİRİCİLİK VE BALIK HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 19858) ssaygun@odu.edu.tr

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Su Ürünleri

1 Ordu İli Fatsa İlçesi’nin bazı dere ve ırmaklarında yaşayan çeşitli balıkların taksonomik ve sitotaksonomik açıdan incelenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Ilıca Irmağı nda Fatsa ORDU yaşayan Cyprinidae familyası Pisces Cypriniformes üyesi bazı balık türlerinin sitotaksonomik analizi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
3 Miliç Irmağı Terme Samsun nın Karadeniz e Döküldüğü Kanalda Yaşayan Bazı Balık Türlerinin Çeşitli Boyama Yöntemleriyle Karyolojik İncelemesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
4 Orta Karadeniz Bölgesinde Akdeniz midyesinin Mytilusgalloprovincialis Lamark 1819 farklı derinliklerde büyüme ve yasama oranlarının belirlenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından desteklenmiştir S 050 Nolu proje
SİNOP ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
5 Türkiye Sularında Yaşayan Çeşitli Yassı Balıkların Pisces Pleuronectiformes Kromozom Yapılarının Karşılaştırılması Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından desteklenmiştir S 068 No lu proje
SİNOP ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ