VERİ YÖNETİM SİSTEMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SEDA KONTAŞ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BALIKÇILIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 13719) sedakontas@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

1 Melet Irmağı Su, Sediment ve Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Birikimi ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Marmara Denizi’nde Yayılım Gösteren Pagellus acarne (Risso, 1827)’nin Otolit ve Bazı Populasyon Özelliklerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
3 Orta Karadeniz Bölgesi nde Kullanılan İskorpit Ağlarının Ekosisteme Etkilerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ