VERİ YÖNETİM SİSTEMİPROFESÖR EVREN TUNCA
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/DENİZ BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 50583) evrentunca@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

1 Terme yöresinde (Samsun) yeralan Simenit-Akgöl Lagün Kompleksinde Holosen Dönemi Paleo-iklimsel ve Paleo-çevresel Değişimler ve Deniz Seviyesi Değişimlerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Fethiye-Göcek Körfezi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı yüzey çökel örneklerinin paleontolojik yönden araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
3 Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi BSKY Yaklaşımıyla Yeraltı Suyunun İklim Değişikliği ve Artan Talebe Olan Direnci
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ   H2020   Tamamlandı  
4 Kuzey Ege Bölgesi ndeki ticari deniz hıyarı deniz patlıcanı stok yoğunluğu ve dağılımının belirlenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
5 Salda Gölü Burdur Çökel ve Su Kayıtlarından Geç Holosene Ait Yüksek Çözünürlüklü İklim ve Ortam Değişimlerinin Araştırılması
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
6 Asartepe Çubuk 2 ve Kesik Köprü Baraj Göllerinde mevcut metal durumu için insan etkisinin saptanması ve durumun canlılar üzerindeki etkisi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
7 Orta Karadeniz Bölgesindeki Acısu Alanlarında Bazı Inorganik Kirlilik Parametreleri Üzerinde Insan Faktörünün Rolü Ve Mevcut Durumun Canlılara Olan Etkisinin Belirlenmesi
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
8 Muğla ili Karabağlar karst polyesindeki kuyu sularından faydalanılarak bölgedeki su sisteminde ağır metal birikiminin araştırılması
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ   ARAŞTIRMA PROJESİ   Tamamlandı  
9 Kefelioğlu araştırma ve inceleme gemisinin bakım ve onarım altyapı projesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
10 Cd ve Pb nin Doğal Ortamda Sucul Bir Makrofit Olan Lemna minor Üzerindeki Kombine Toksik Etkisi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
11 Aljinat Esaslı Kompozit Mikrokülerin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Sulardan Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Kullanımı
ORDU ÜNİVERSİTESİ   -Tübitak 3001   Tamamlandı  
12 Asartepe Baraj Gölü Nde Su Bulanikliği Dinamiğinin Ve Su Parametrelerinin İnsansiz Hava Araci İha İle Değerlendirilmesi Ve Yerinde Ölçümlerle Verilerin Doğrulanmasi
  TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
13 Karataş Gölü Nün Zooplankton Faunası Ve Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak Belirlenmesi Ve Gölden Kültüre Alınan Daphnia Magna nın Biyoremediasyon Kapasitesinin Lemna Minor Ile Kıyaslanması
  TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
14 Su Mercimeği Lemna Minor L Kullanılarak Farklı Konsantrasyonlardaki Ağır Metal Cu Cr Pb Karışımlarının Laboratuvar Ortamında Biyoremediasyonu
  TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
15 Dikilitaş Göleti Su Sediment ve Astacus leptodactylus Örneklerinde Mevsimsel Ağır Metal Analizi ve Metallerin A leptodactylus un Farklı Dokularında Glutatyon S Transferaz Glutatyon Redüktaz ve Lipid Peroksidasyon Seviyelerine Etkisinin Doğal ve Laboratuvar Koşullarında Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
16 Muğla ili Karabağlar karst polyesindeki kuyu sularından faydalanılarak bölgedeki su sisteminde ağır metal birikiminin araştırılması
  BAP   Tamamlandı  
17 Yeniçağa Bolu Gölü su sediment ve tatlısu ıstakozunda Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823 bazı ağır metal birikimlerinin mevsimsel değişimi
  BAP   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ