VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DEMET BİLTEKİN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/DENİZ BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 221728) demetbiltekin@odu.edu.tr

Mühendislik Temel Alanı Yer Bilimleri ve Mühendisliği

1 Marmara Deniz’i Jeokimya Atlası Projesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
2 Holosen’den Antroposen’e: Hesaplamalı Bilimler Perspektifinden Orta ve Güneybatı Anadolu’da İnsan, Çevre ve İklim İlişkilerinin On Bin Yıllık Geçmişine Yeni Bir Bakış
ORDU ÜNİVERSİTESİ   -Tübitak 3501   Devam Ediyor  
3 Doğa Olayı Olarak Depremlerin Antropojenik Çevresel Etkileri: 1999 MW 7.4 Marmara Denizi İzmit Depremi Örneği
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Uluslararası İkili İşbirliği Programları   Tamamlandı  
4 Terme yöresinde (Samsun) yeralan Simenit-Akgöl Lagün Kompleksinde Holosen Dönemi Paleo-iklimsel ve Paleo-çevresel Değişimler ve Deniz Seviyesi Değişimlerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
5 Fethiye-Göcek Körfezi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı yüzey çökel örneklerinin paleontolojik yönden araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
6 HOLOSEN’xxDEN ANTROPOSEN’xxE: HESAPLAMALI BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN ORTA VE GÜNEYBATI ANADOLU’xxDA İNSAN, ÇEVRE VE İKLİM İLİŞKİLERİNİN ON BİN YILLIK GEÇMİŞİNE YENİ BİR BAKIŞ No: 215K130
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ   -Tübitak 3501   Devam Ediyor  
7 Asartepe Çubuk 2 ve Kesik Köprü Baraj Göllerinde mevcut metal durumu için insan etkisinin saptanması ve durumun canlılar üzerindeki etkisi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
8 Orta Karadeniz Bölgesindeki Acısu Alanlarında Bazı Inorganik Kirlilik Parametreleri Üzerinde Insan Faktörünün Rolü Ve Mevcut Durumun Canlılara Olan Etkisinin Belirlenmesi
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
9 Marmara Deniz inin Son Buzul Holosen dönemi paleo oşinografisi
  TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
10 Rhéologie et déformation de la lithosphère égéenne EGEO projet ANR Fransa
  DİĞER   Tamamlandı  
11 Marmara Deniz i çökel karotlarında eski deprem kayıtlarının analizi ve yaşlandırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)   Tamamlandı  
12 Pleyistosen Holosen döneminde Hazar Gölü nde Elazığ su seviyesi değişimleri ve yüksek çözünürlü iklim kayıtları
  TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
13 EMCOL Eastern Mediterranean Centre for Oceanography and Limnology EC FP 6 Project
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   Avrupa Birliği   Tamamlandı  
14 Doğa Olayı Olarak Depremlerin Antropojenik Çevresel Etkileri 1999 MW 7 4 Marmara Denizi İzmit Depremi Örneği
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   Uluslararası İkili İşbirliği Programları   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ