VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ EKBER ÖZDEMİR
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/DENİZ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 55013) a.ekber@odu.edu.tr

Mühendislik Temel Alanı Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1 Termoelektrik Üreteçler Kullanan Solar Tabanlı Özel Bir Jeneratör Tasarımı
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Piezoelektrik ve rüzgar temelli generatör tasarımı
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
3 Yenilenebilir Enerji Üretimi için Termoelektrik Temelli Jeneratör Tasarımı
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
4 Termoelektrik generatörler için ısı aktarım yüzeylerinin termal analizi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
5 Deniz Suyu Soğutmalı Solar Isıtmalı Deneysel Termoelektrik Generatör Tasarımı
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
6 CONCEPTUAL DESIGN OF SOLAR AND SEA BASED RENEWABLE ENERGY PRODUCTION WITH THERMOELECTRIC GENERATOR
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
7 Proje Bap 2007 Bir Protez Elin Yüzey Emg Si İle Denetimi İçin Gerekli Algoritmik İşaret İşleme Altyapısının Geliştirilmesi
  BAP   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ