DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HAYRİYE DURKAYA
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 48586) - (ORCID : ) hayriyedurkaya@odu.edu.tr

Filoloji Temel Alanı Klasik Türk Edebiyatı

KİTAPLAR

 • 1. Recâî-zâde Ahmed Cevdet Dîvânçesi (İnceleme-Metin)

  2022 Bilimsel Kitap
 • 2. Serrâc-zâde Hasan Hâtif- Manzum Seyahatnâme

  2021 Bilimsel Kitap
 • 3. Kadın
  Divan Şiirinde Zühre
  2021 Bilimsel Kitap

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ