VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HASAN HÜSEYİN MUTLU
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ (Araştırmacı ID : 259979) hasanhuseyinmutlu@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Türkçe Eğitimi

KİTAPLAR

  • 1. MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR 4 (SOSYAL BİLİMLER)
    Bağdaşık Metinlerde Dil Bilgisi Öğretimi
    2018 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ