VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERHAN YAYLAK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 293868) erhanyaylak@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Temel Eğitim

KİTAPLAR

 • 1. Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için Sosyal Bilgiler Eğitimine Giriş
  Sosyal Bilgiler Etkinlikleri
  2014 Bilimsel Kitap
 • 2. Türkiye’de Çocuk Üniversiteleri
  Çocuk Üniversitelerinde Medya Okuryazarlığı
  2020 Bilimsel Kitap
 • 3. Öğretim Teknolojileri Bağlamında Eğitimde Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı

  2019 Bilimsel Kitap

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ