VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ YELİZ KAŞKO ARICI
ORDU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 11337) ykaskoarici@odu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Biyoistatistik

  • Öğrenim Bilgisi
  • 2007-2012
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ

    Dengeli faktöriyel denemelerde transformasyonların I. tip hata ve testin gücü üzerine etkisi
  • 2003-2007
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ

    Çoklu bağlantı durumunda ikili (binary) lojistik regresyon modelinde gerçekleşen 1.tip hata ve testin gücü

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ