VERİ YÖNETİM SİSTEMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YEŞİM DAĞLIOĞLU
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 60610) yesimdaglioglu@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2008-2014
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  Artemia salina’da TiO2, Ag TiO2 ve ZnOTiO2 nanopartiküllerinin sulu süspansiyonlarının toksisitesi, birikimi ve kümeleşmesinin belirlenmesi
 • 2005-2008
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  Erzurum ili balık marketlerinde satılan bazı denizel teleost balıklarında rastlanılan nematodların dağılımı
 • 2000-2004
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ