VERİ YÖNETİM SİSTEMİÖĞRETİM GÖREVLİSİ VAROL ÇİÇEK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ/MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK ANASANAT DALI (Araştırmacı ID : 260329) varolcicek@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Güzel Sanatlar Eğitimi

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2016-
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR)
  Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Müzik Performanslarına Yönelik Kaygılarıyla Benlik Saygısı ve Öz Yeterlilikleriyle İlişkisi
 • 2013-2016
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ
  Güzel sanatlar liselerinde piyano eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Karadeniz bölgesi örneği
 • 2001-2005
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ