VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOÇENT TUBA ŞAZİYE ÖZCAN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/NÖROLOJİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 36481) tsozcan@odu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Nöroloji

 • Akademik Görevler
 • 2015-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • 2009-2016
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2002-2007
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA GÖRSEL HALLUSİNASYONLAR, GÖRSEL UYANDIRILMIŞ POTANSİYELLER ve KOGNİTİF DİSFONKSİYON
 • 1995-2001
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ