DOÇENT SAİT KAR
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 35791) - (ORCID : 0000-0002-0001-4184) saitkar@odu.edu.tr

İlahiyat Temel Alanı İlahiyat

 • Akademik Görevler
 • 2020-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • 2014-2020
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • 2009-2014
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2007-2014
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİN FELSEFESİ (DR)
  John Toland’xxın din felsefesi üzerine bir inceleme
 • 2004-2007
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİN FELSEFESİ (YL) (TEZLİ)
  Farklı dinlerin gerçeklik iddiaları açısından ibadet anlayışlarının değerlendirilmesi
 • 1999-2004
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ RİZE İLAHİYAT PR.

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ