PROFESÖR SALİM KÜÇÜK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 27767) - (ORCID : 0000-0003-3582-2576) sa_kucuk@odu.edu.tr

Filoloji Temel Alanı Türk Dili

 • Akademik Görevler
 • 2019-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • 2013-2019
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • 2006-2013
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • 2000-2006
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • 1995-2000
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • Öğrenim Bilgisi
 • 1994-1998
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (DR)
  Şehirleşmenin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Okuma-Anlama Becerisine Etkileri
 • 1990-1993
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Ortaokulların Birinci Sınıfları İçin Yazılan ”Türkçe Ders Kitapları” Üzerine Bir İnceleme
 • 1984-1988
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ