VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZLEM ÖZDEMİR
(Araştırmacı ID : 194344) o.ozdemir@odu.edu.tr


  • Akademik Görevler
  • Öğrenim Bilgisi
  • 1999-2004
  • DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)

    HASTANELER ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
    HEMODİYALİZ HASTALARININ NUTRİSYONEL PARAMETRELERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ