VERİ YÖNETİM SİSTEMİ



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MURAT ÖZKAN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 35827) muratozkan@odu.edu.tr

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Genel Türk Tarihi

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2012-2017
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (DR)
  Çarlık Rusyası’nın Türkistan Sahasını İşgalinde Bir Rus General: Mihail Dimitrieviç Skobelev
 • 2009-2012
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
  87/5 numaralı Rusya Ahkam Defteri'nin transkripsiyon ve incelenmesi: S. 1-95
 • 2005-2009
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ