VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA KEREM ÇALGIN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 33345) mkcalgin@odu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Klinik Mikrobiyoloji

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2007-2012
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Mycobacterium tuberculosis suşlarında eflüks pompasını oluşturan gen ekspresyonlarının çoklu ilaç direnç gelişimi üzerine etkisinin araştırılması
 • 2000-2006
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ TIP PR.

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ