PROFESÖR MERTER AKINCI
ORDU ÜNİVERSİTESİ/ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 136737) - (ORCID : 0000-0002-5449-0207) merterakinci@odu.edu.tr

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2010-2013
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR)
  Ekonomik özgürlükler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Gelişmiş, gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkeler üzerine bir uygulama
 • 2007-2010
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
  Türkiye’xxde doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyümeye etkisi (1980-2008)
 • 2003-2007
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ