ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HAMİDE EFİL
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 106435) - (ORCID : 0000-0002-8966-0130) hamideefil@odu.edu.tr

Filoloji Temel Alanı Türk Dili

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2009-2012
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
  Türk Dil Kurumu yazım kılavuzlarında (1928-2005) batı kaynaklı (Fransızca) kelimeler ve özellikleri
 • 2003-2007
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  ORDU FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR.

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ