VERİ YÖNETİM SİSTEMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HAKAN ÇİFTCİ
(Araştırmacı ID : 236400) hakanciftci@odu.edu.tr


  • Akademik Görevler
  • Öğrenim Bilgisi

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ