VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ EMİNE YURDAKUL ERTÜRK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ// (Araştırmacı ID : 160647) eyurdakul@odu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  • Öğrenim Bilgisi
  • 2006-2011
  • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

    TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
    Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde konjenital kalp hastalığı tanısı alan olguların retrospektif değerlendirilmesi

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ