VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERMAN ESNAFOĞLU
ORDU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ// (Araştırmacı ID : 217829) ermanesnafoglu@odu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2004-2009
 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ
  Depresif bozukluk tanısı almış olan 12-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör seviyelerinin incelenmesi
 • 1995-2001
 • CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ