VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALPER ÇIRAKLI
ORDU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 177128) alpercirakli@odu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Ortopedi ve Travmatoloji

 • Akademik Görevler
 • 2018-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • 2016-2018
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2009-2014
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  SKAFOİD NONUNİON NEDENİYLE OTOJENİLİAK KEMİK GREFTİ VE VİDA İLE TESPİT UYGULANAN HASTALARIN FONKSİYONEL VE RADYOLOJİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 2002-2008
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ TIP PR.

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ