VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOÇENT AHMET KAYA
ORDU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 37495) ahmetkaya@odu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kardiyoloji

 • Akademik Görevler
 • 2014-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • 2012-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2004-2009
 • DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Koroner anjiyoplasti yapılan hastalarda Brain Natriüretik Peptid'in restenoz ve kardiyovasküler olayları öngördürücü değeri
 • 1995-2001
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ