VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ YILMAZ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 52402) aliyilmaz@odu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Beyin ve Sinir Cerrahisi

 • Akademik Görevler
 • 2014-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2005-2011
 • DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)

  HASTANELER ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
  Opere Edilen 240 İntrakranial Menengiom Olgularında ; Klinik,Radyolojik,Histopatolojik Değerlendirme Cerrahi Tedavi Ve Sonuçları.

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ