Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Hakan TİMUR TIP FAKÜLTESİ 5200 hakantimur@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ DEKAN hakantimur@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Ahmet BAYRAK TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5256 abayrak@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Ülkü KARAMAN TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5444 ukaraman@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÜL TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 tubayazici@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Deha Denizhan KESKİN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 denizhan@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 0 452 225 01 85 denizhan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Ali AYGÜN TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 aliaygun@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5365
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Hacer YAŞAR TEKE TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 haceryasarteke@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5297
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Özgür ENGİNYURT TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 ozgurenginyurt@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5294
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI 0 452 225 01 85 ozgurenginyurt@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Kutluhan YILMAZ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5289 kutluhanyilmaz@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5289
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI 5289
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Niyazi TAŞCI TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5350 niyazitasci@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5350 niyazitasci@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI 5350 niyazitasci@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Evren ŞAVLI TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5244-5432 evrensavli@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5244-5432 evrensavli@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz KAŞKO ARICI TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5332 ykaskoarici@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Hasan NAZAROĞLU TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85-5240 hnazaroglu@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Alper ÇIRAKLI TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 alperomu@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5341
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Hatice HANCI TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5335 haticehancii@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Gonca GÜLBAY TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5251 gonca.gulbay@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Hakan KORKMAZ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 hakankorkmaz@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5322
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Erman ESNAFOĞLU TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 esnafoglu@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5340
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Mustafa Kerem ÇALGIN TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85-5239 mkcalgin@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Hasan Serdar IŞIK TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5279 serdarisik@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet DEĞERMENCİ TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5293 muhammetdegermenci@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Onur YALÇIN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 onuryalcin@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5370
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burhanettin KAPTI TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 hbkapti@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Çağrı DOĞAN TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5224 - 0 (452) 225 01 85 cagridogan@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Kaptanıderya TAYFUR TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 kaptanıderyatayfur@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5337
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Selen KARAOĞLANOĞLU TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5258 selenkaraoglanoglu@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5258
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Yasemin KAYA TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 yaseminkaya@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5290
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Nilay TAŞ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5238 nilaytas@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Barış HEKİMOĞLU TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5368 barishekimoglu@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5368
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Çağrı AKALIN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5365 cagriakalin@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5365
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5372 arzuyildirim@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5372
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Halil İbrahim TAŞ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5228 halilibrahimtas@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 5228
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Ahmet KAYA TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 ahmetkaya@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Dilek KARAKUŞ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 dilekkarakus@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Havva ERDEM TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5320 havvaerdem@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI 5329 havvaerdem@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
FAKÜLTE SEKRETERİ Coşkun DEMİR TIP FAKÜLTESİ 5305 coskundemir@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE SEKRETERİ 5305 coskundemir@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Fatma PELTEK TIP FAKÜLTESİ 5309 fatmapeltek@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ EVRAK KAYIT 5309 fatmapeltek@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ 5309 fatmapeltek@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
HAYVAN BAKICISI Ömer KILIÇ TIP FAKÜLTESİ 5215 omerkilic@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
ŞEF Murat GÜLLÜ TIP FAKÜLTESİ 5200 muratgullu@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ KURUL İŞLERİ BİRİMİ 5200 muratgullu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Seyhun ONAR TIP FAKÜLTESİ 5219 seyhunonar@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ MUHASEBE 5219 seyhunonar@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Hilal EREN TIP FAKÜLTESİ 5211 hilaleren@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ 5211 hilaleren@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Aysel KÖK TIP FAKÜLTESİ 5211 ayselkok1@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ 5211 ayselkok1@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
ŞEF Caner MURATOĞLU TIP FAKÜLTESİ 5231 canermuratoglu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BÜRO PERSONELİ Elif Büşra YEŞİLTEPE TIP FAKÜLTESİ 5304 elifbusrayesiltepe@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ 5304
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Ahmet Turan BAYRAM TIP FAKÜLTESİ 0 452 225 01 85 ahmetturanbayram@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ BÖLÜMLER SEKRETERLİĞİ 0 452 225 01 85 ahmetturanbayram@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
MEMUR Ceylan GÜZEL TIP FAKÜLTESİ 5200 ceylanguzel@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
ŞEF Ali YÜCE TIP FAKÜLTESİ 5218 aliyuce@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ 5218
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Emine YURDAKUL ERTÜRK TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5260 eyurdakul@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5260
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZDEMİR TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 o.ozdemir@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5290
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Erdal BENLİ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 drbenli@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5253
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Saime ŞAHİNÖZ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85-5344 drsaime@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Tevfik NOYAN TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5264 tnoyan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Tülin BAYRAK TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5257 tulinbayrak@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Selma CIRRIK TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5318 s.cirrik@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 drserkans@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Seda KESKİN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 adesniksek@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Hilal ALTAŞ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5262 hilalaltas@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Harun DÜĞEROĞLU TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5290 harundugeroglu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Osman BEKTAŞ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5366 osmanbektas@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Taner KASAR TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5369 tanerkasar@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Abdullah ÇIRAKOĞLU TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5253 abdullahcirakoglu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Durmuş Oğuz KARAKOYUN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 durmusoguzkarakoyun@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Ebru ÇANAKÇI TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5238 ebrucanakci@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Ali YILMAZ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 aliyilmaz@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Ali ASLAN TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5325 aliaslan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Seçkin DERELİ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5366 seckindereli@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Mehmet Fatih KARAKUŞ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85-5322 mehmetfatihkarakus@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Aslıhan UZUN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 draslihanuzun@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. İbrahim ÇALTEKİN TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 dr.i.caltekin@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. İdris Buğra ÇERİK TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 cerikbugra@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Melike DEMİR ÇALTEKİN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 melike_deu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YÜCE TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 ahmetyuce7@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Anıl KILINÇ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 dr_akilinc@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan TELLİ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 alpaslantelli@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Aybegüm KALYONCU AYÇENK TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 aybegumkalyoncu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇIRAKOĞLU TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 drderya79@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ecem İpek ALTINOK TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 ecemipekoner@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ETGÜ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 ftmyildirim@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Hayati EREN TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 drhayatieren@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Asena KELEŞ ŞAHİN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 asina_86@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Burak GÜRPINAR TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5253 ahmetburakgurpinar@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Hatun ÖZTÜRK ÇERİK TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 hatunozturkcerik@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ömür İLBAN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 droilban@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit SEÇME TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5323 mucahitsecme@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Tolga KEÇECİ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5234 tolga.kececi@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Alper ŞAHİN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5234 abdullahalpersahin@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt KELEŞ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5368 mevlutkeles@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk SERDAR TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5368 omerfarukserdar@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AKKAYA TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5366 fatihakkaya@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi UÇAR TAŞ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5228 ezgiucartas@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyya Deniz AYBEK TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5361 sumeyyadenizcelik@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Aybegüm KALYONCU AYÇENK TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5370 aybegumkalyoncuaycenk@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Halil YILMAZ TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5216 halilyilmaz@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÖZBİLEN TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5224 muhammetozbilen@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Mümin DEMİR TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5441 mumindemir@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Adem TOKPINAR TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5281 ademtokpinar@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Şükran KAYGISIZ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5242 skrnkygsz52@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜZELİPEK TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5242 mehmetguzelipek@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Aydın KORKMAZ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5239 aydinkorkmaz@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap YILMAZ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5258 emineserapyilmaz@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Hıdır ÖZER TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 hidirozer@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ceren YAPAR GÜMÜŞ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5260 cerenyapargumus@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Özge KAYA KORKMAZ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5247 ozgekayakorkmaz@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi İlker COŞKUN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5249 ilkercoskun@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Burak ERDEM TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5249 burakerdem@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BORULU TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5337 fborulu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Yağmur GÜNDÜZ ÇİLCİ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 5340 yagmurgunduzmd@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Deniz DENİZ ÖZTURAN TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5258 denizdenizozturan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Celali KURT TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5369 celalikurt@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Elif DOĞAN TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5333 drelifdogan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÇIRAKLI TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5341 sevgigumusoglu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Bestegül ÇORUH AKYOL TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 bestegulcoruh@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Semih TAN TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5343 semihtan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet AKÇAY ÇELİK TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5247 macelik@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Zübeyir CEBECİ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 - 5370 zubeyircebeci@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Melih ÜRKMEZ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85-5337 melih.urkmez@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Rahime ŞAHİN TURAN TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 drrahime28@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Türkan Mutlu YAR TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 226 52 14 mutluyarr@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz MERAL TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 dryavuzmeral@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf DEMİRTAŞ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 - 0 (452) 226 52 14 yusufdemirtas@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet SEVİNDİK TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 muhammetsevindik_52@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÇAĞLAYAN DUMAN TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 226 52 14 nesrincglyndmn@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Özlem KALAYCI TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 (452) 225 01 85 ozlemtekeli55@odu.edu.tr