Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Niyazi TAŞCI TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5327 niyazitasci@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ DEKAN 5200
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Atakan SAVRUN TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 atakansavrun4601@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI 5306
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Ülkü KARAMAN TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5330 ukaraman@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI 5308
TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ Diğer 5427
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Ahmet BAYRAK TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5256 abayrak@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Tuba Şaziye ÖZCAN TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5242 tsaydemir@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz KAŞKO ARICI TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5332 ykaskoarici@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
ŞEF Ali YÜCE TIP FAKÜLTESİ 5312 aliyuce@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ 5218
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Havva ERDEM TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 havvaerdem@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5320
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Hasan Serdar IŞIK TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 serdarisik@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5279
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Emine YURDAKUL ERTÜRK TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 eyurdakul@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5292
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Özgür ENGİNYURT TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 ozgurenginyurt@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5294
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZDEMİR TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 o.ozdemir@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5290
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Erdal BENLİ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 drbenli@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5253
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem ÇALGIN TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 mkcalgin@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5239
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Hulusi GÜREL TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 drgurel@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5344
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Hasan NAZAROĞLU TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 hnazaroglu@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5245
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Hacer YAŞAR TEKE TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 haceryasarteke@odu.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ Diğer 5297
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Sevil IŞIK TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 sevilisik@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Tülin BAYRAK TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5257 tulinbayrak@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Tevfik NOYAN TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5264 tnoyan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Ahmet KAYA TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 ahmetkaya@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Orhan BAŞ TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5293 orhanbas@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Kutluhan YILMAZ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5280 kutluhanyilmaz@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Yasemin KAYA TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 y.kaya@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Yeliz ÇETİNKOL TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 y.cetinkol@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Alper ÇIRAKLI TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 alperomu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Ebru ÇANAKÇI TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 ebrucanakci@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Erman ESNAFOĞLU TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 esnafoglu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Hakan KORKMAZ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 hakankorkmaz@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Abdullah ÇIRAKOĞLU TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 abdullahcirakoglu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Ahmet KARATAŞ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 akaratas@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5343 pinargurgor@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Osman BEKTAŞ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 osmanbektas@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Sercan ERGÜN TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5251 sercanergun@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Harun DÜĞEROĞLU TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 harundugeroglu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Celali KURT TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 celalikurt@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Berna Botan YILDIRIM TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 bernabotanyildirim@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Oğuz KARAKOYUN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 durmusoguzkarakoyun@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet DEĞERMENCİ TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5281 muhammetdegermenci@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Kaptanıderya TAYFUR TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 kaptanıderyatayfur@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Deniz DENİZ ÖZTURAN TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 denizdenizozturan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ali YILMAZ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 aliyilmaz@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ali ASLAN TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5333 aliaslan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 arzuyildirim@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Deha Denizhan KESKİN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 denizhan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet AKÇAY ÇELİK TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 macelik@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ALTAŞ TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 hilalaltas@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burhanettin KAPTI TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 hbkapti@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Onur YALÇIN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 onuryalçin@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Seda KESKİN TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 adesniksek@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Selma CIRRIK TIP FAKÜLTESİ-TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5318 s.cirrik@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÖNDER TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 sevdaonder@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÜL TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 tglyzc@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Taner KASAR TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 tanerkasar@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Evren ŞAVLI TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 5244 evrensavli@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ali AYGÜN TIP FAKÜLTESİ-DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 aliaygun@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Zübeyir CEBECİ TIP FAKÜLTESİ-CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ 0 452 225 01 85 zubeyircebeci@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
ŞEF Caner MURATOĞLU TIP FAKÜLTESİ 5231 canermuratoglu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Ahmet Turan BAYRAM TIP FAKÜLTESİ 0 452 225 01 85 ahmetturanbayram@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Aysel KÖK TIP FAKÜLTESİ 5211 ayselkok1@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
FAKÜLTE SEKRETERİ Coşkun DEMİR TIP FAKÜLTESİ 5305 coskundemir@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
HAYVAN BAKICISI Ömer KILIÇ TIP FAKÜLTESİ 5228 omerkilic@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
MEMUR Seyhun ONAR TIP FAKÜLTESİ 5219 seyhunonar@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
MEMUR Ceylan GÜZEL TIP FAKÜLTESİ 5200 ceylanguzel@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
SEKRETER Fatma PELTEK TIP FAKÜLTESİ 5309 fatmapeltek@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BÜRO PERSONELİ Mehmet Akif AKBAŞ TIP FAKÜLTESİ 5437 mehmetakifakbas@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BÜRO PERSONELİ Mahir KEFELİ TIP FAKÜLTESİ 5228 mahırkefelı@odu.edu.tr