Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Sadık KILIÇ İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ 1418 sadikkilic@odu.edu.tr
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKAN 5500 sadikkilic@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYESİ 1418 sadikkilic@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1418 sadikkilic@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI 1418 sadikkilic@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Şevket PEKDEMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM HUKUKU 1416 sevketpekdemir@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI 1410 sevketpekdemir@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYESİ 1416 sevketpekdemir@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1416 sevketpekdemir@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI BAŞKANI 1416 sevketpekdemir@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bahri GÜNDOĞDU İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ - DİN SOSYOLOJİ 1437 yusufbahri@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ - DİN SOSYOLOJİ DEKAN YARDIMCISI 1610 yusufbahri@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANI 1437 yusufbahri@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Sait KAR İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ - DİN FELSEFESİ 1436 saitkar@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ 1419 msahin@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYESİ 1419 msahin@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1419 msahin@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 1419 msahin@odu.edu.tr
REKTÖRLÜK GENEL SEKRETER 2001 genelsekreterlik@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Orhan İYİBİLGİN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-TEFSİR - TEFSİR 1415 o.iyibilgin@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-TEFSİR - TEFSİR ANABİLİM DALI BAŞKANI 1415 o.iyibilgin@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-İSLAM TARIHI VE SANATLARI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI 1415 o.iyibilgin@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Cemal SANDIKÇI İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-ARAP DİLİ VE BELAGATİ 1417 cemalsandikci@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI BAŞKANI 1417 cemalsandikci@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 1417 cemalsandikci@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TANRIVERDİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM FELSEFESİ 1434 hasantanriverdi@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI BAŞKANI 1434 hasantanriverdi@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM FELSEFESİ - İSLAM AHLAKI BÖLÜM BAŞKANI 1434 hasantanriverdi@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇUBUKCU İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-TASAVVUF - TASAVVUF TARİHİ 1414 haticecubukcu@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-TASAVVUF - TASAVVUF TARİHİ ANABİLİM DALI BAŞKANI 1414 haticecubukcu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Yahya TURAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ - DİN PSİKOLOJİ 1439 yahyaturan@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ - DİN PSİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 1439 yahyaturan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
FAKÜLTE SEKRETERİ Hüseyin ÇELİK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1412 hcelik@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE SEKRETERİ 1412 hcelik@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
ŞEF Gönül MİNUZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1408 gonulminuz@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ EVRAK KAYIT 1408 gonulminuz@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ 1408 gonulminuz@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
MEMUR Seda DEMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1405 sedademir@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ KURUL İŞLERİ BİRİMİ 1405 sedademir@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ 1405 sedademir@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Kenan BOZOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1076 kenanbozoglu@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA 1076 kenanbozoglu@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TAHAKKUK 1076 kenanbozoglu@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ 1076 kenanbozoglu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BÜRO PERSONELİ Havva ÖZKAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1821 havvaozkan@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ SEKRETERLİK 1821
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selman BAKTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM HUKUKU 1615 ahmetbakti@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Asim DURAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ - DİN EĞİTİMİ 1462 asimduran@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Arş. Gör. Yasin ERDEN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM HUKUKU 1718 yasinerden@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Arş. Gör. SAMET KARAHÜSEYİN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ - KELAM TARİHİ 1757 sametkarahuseyin@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Arş. Gör. Hamide Hale GÖK İLAHİYAT FAKÜLTESİ-İSLAM TARIHI VE SANATLARI BÖLÜMÜ-İSLAM TARİHİ 1756 haleerdem@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Arş. Gör. Hakan TEMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ-İSLAM TARIHI VE SANATLARI BÖLÜMÜ-İSLAM TARİHİ 1755 hakantemir@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Arş. Gör. İsa EREN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-HADİS - HADİS 1605 isaeren@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Arş. Gör. Aslınur ÖZCAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-İSLAM TARIHI VE SANATLARI BÖLÜMÜ-TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI - TÜRK-İSLAM EDEBİYATI 1607 aslinurozcan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Öğr. Gör. Mustafa HATİPOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-TEFSİR - KURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ 1442 mustafaeynir@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Öğr. Gör. Mohammad Kamal Ahmad DALKY İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-ARAP DİLİ VE BELAGATİ 1604 mohammaddalky@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Öğr. Gör. Sara Zuhier Saleh ABDALLAH İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-ARAP DİLİ VE BELAGATİ 1607 saraabdallah@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Öğr. Gör. Hosin El Mhemid İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-ARAP DİLİ VE BELAGATİ 1721 hosinelmhemid@odu.edu.tr