Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Sadık KILIÇ İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ 1920 sadikkilic@odu.edu.tr
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKAN 5500 sadikkilic@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYESİ 1920 sadikkilic@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1920 sadikkilic@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI 1920 sadikkilic@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Şevket PEKDEMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM HUKUKU 1917 sevketpekdemir@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYESİ 1917 sevketpekdemir@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1917 sevketpekdemir@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI BAŞKANI 1917 sevketpekdemir@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Yusuf Bahri GÜNDOĞDU İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ - DİN SOSYOLOJİ 1912 yusufbahri@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANI 1912 yusufbahri@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Orhan İYİBİLGİN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-TEFSİR - TEFSİR 1921 o.iyibilgin@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-TEFSİR - TEFSİR DEKAN YARDIMCISI 1902 o.iyibilgin@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-TEFSİR - TEFSİR ANABİLİM DALI BAŞKANI 1921 o.iyibilgin@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-İSLAM TARIHI VE SANATLARI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI 1921 o.iyibilgin@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Asim DURAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ - DİN EĞİTİMİ 1915 asimduran@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ DEKAN YARDIMCISI 1903 asimduran@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Prof. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ 1923 msahin@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYESİ 1923 msahin@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1923 msahin@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANI 1923 msahin@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Yahya TURAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ - DİN PSİKOLOJİ 1914 yahyaturan@odu.edu.tr
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜR 6111 yahyaturan@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ - DİN PSİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 1914 yahyaturan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selman BAKTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM HUKUKU 1918 ahmetbakti@odu.edu.tr
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI 6114 ahmetbakti@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Sait KAR İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-DİN BİLİMLERİ - DİN FELSEFESİ 1913 saitkar@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Cemal SANDIKÇI İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-ARAP DİLİ VE BELAGATİ 1908 cemalsandikci@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI BAŞKANI 1908 cemalsandikci@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 1908 cemalsandikci@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Doç. Dr. Hasan TANRIVERDİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM FELSEFESİ 1926 hasantanriverdi@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI BAŞKANI 1926 hasantanriverdi@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-FELSEFE VE DIN BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM FELSEFESİ - İSLAM AHLAKI BÖLÜM BAŞKANI 1926 hasantanriverdi@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇUBUKCU İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-TASAVVUF - TASAVVUF TARİHİ 1925 haticecubukcu@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-TASAVVUF - TASAVVUF TARİHİ ANABİLİM DALI BAŞKANI 1925 haticecubukcu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
FAKÜLTE SEKRETERİ MUSTAFA ODABAŞ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1904 mustafaodabas@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE SEKRETERİ 1904 mustafaodabas@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
ŞEF Gönül MİNUZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1907 gonulminuz@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ EVRAK KAYIT 1907 gonulminuz@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ 1907 gonulminuz@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
MEMUR Seda DEMİR AVCI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1906 sedademir@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ KURUL İŞLERİ BİRİMİ 1906 sedademir@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ 1906 sedademir@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Kenan BOZOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1905 kenanbozoglu@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA 1905 kenanbozoglu@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TAHAKKUK 1905 kenanbozoglu@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ 1905 kenanbozoglu@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
BÜRO PERSONELİ Havva ÖZKAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1900 havvaozkan@odu.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ SEKRETERLİK 1900
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Arş. Gör. Dr. Hakan TEMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ-İSLAM TARIHI VE SANATLARI BÖLÜMÜ-İSLAM TARİHİ 1927 hakantemir@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Arş. Gör. İsa EREN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-HADİS - HADİS 1916 isaeren@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Arş. Gör. Aslınur ÖZCAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-İSLAM TARIHI VE SANATLARI BÖLÜMÜ-TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI - TÜRK-İSLAM EDEBİYATI 1911 aslinurozcan@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Arş. Gör. SAMET KARAHÜSEYİN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ - KELAM TARİHİ 1924 sametkarahuseyin@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Arş. Gör. Hamide Hale GÖK İLAHİYAT FAKÜLTESİ-İSLAM TARIHI VE SANATLARI BÖLÜMÜ-İSLAM TARİHİ 1928 haleerdem@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Arş. Gör. Yasin ERDEN İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-İSLAM HUKUKU 1919 yasinerden@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Öğr. Gör. Mustafa HATİPOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-TEFSİR - KURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ 1922 mustafaeynir@odu.edu.tr
Unvan Adı Soyadı Birim Görev Telefon E-Posta
Öğr. Gör. Hosin El Mhemid İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TEMEL İSLAM BILIMLERI BÖLÜMÜ-ARAP DİLİ VE BELAGATİ 1909 hosinelmhemid@odu.edu.tr